<< DOTACJE

Zapytanie ofertowe
Data publikacji
Pliki do pobrania
1.
2.
Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych - Opracowanie Modelu Biznesowego na rynki eksportowe: Niemcy, USA (1 szt.)
Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach – Opracowanie koncepcji wizerunku JaJunior.pl na rynkach eksportowych (1 szt.)
21.10.2015
Data publikacji
Informacja o wyborze oferty
29.10.2015
W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zadania:
1. Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych - Opracowanie Modelu Biznesowego na rynki eksportowe: Niemcy, USA (1 szt.)
2. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach – Opracowanie koncepcji wizerunku JaJunior.pl na rynkach eksportowych (1 szt.)
zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 21.10.2015r. związanego z projektem pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy JaJunior.pl Magdalena Lewandowska poprzez dostosowanie oraz wprowadzenie na rynek Niemiec i USA innowacyjnego systemu DobreSzkolneJedzenie.pl (2 usługi: system stołówka i system sklepik)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1., informujemy, iż dokonano wyboru firmy:
EM TEAM SYLWIA GANOWICZ
Lodowej 19b/7
60-227 Poznań
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
Pliki do pobrania
1.
Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych - Zakup bazy danych rynków docelowych (1 szt.)
21.10.2015
Data publikacji
Informacja o wyborze oferty
29.10.2015
W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zadania:
1. Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych - Zakup bazy danych rynków docelowych (1 szt.)
zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 21.10.2015r. związanego z projektem pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy JaJunior.pl Magdalena Lewandowska poprzez dostosowanie oraz wprowadzenie na rynek Niemiec i USA innowacyjnego systemu DobreSzkolneJedzenie.pl (2 usługi: system stołówka i system sklepik)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1., informujemy, iż dokonano wyboru firmy:
KARGAR SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy WIERZBIĘCICE 44A/43B w POZNANIU
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
Pliki do pobrania
1.
Wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku USA - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku USA - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku USA - Moduł SMS (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku USA - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku USA - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku USA - Moduł SMS (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku Niemiec - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku Niemiec - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku Niemiec - Moduł SMS (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku Niemiec - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku Niemiec - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku Niemiec - Moduł SMS (1 szt.)
21.10.2015
Data publikacji
Informacja o wyborze oferty
29.10.2015
W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zadania:
Wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku USA - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku USA - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku USA - Moduł SMS (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku USA - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku USA - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku USA - Moduł SMS (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku Niemiec - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku Niemiec - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system sklepiku) do rynku Niemiec - Moduł SMS (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku Niemiec - Moduł konfiguracji, definiowania sposobu naliczania opłat (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku Niemiec - Moduł płatności online (1 szt.)
- Zakup modułów dostosowujących usługę dobreszkolnejedzenie.pl (system stołówki) do rynku Niemiec - Moduł SMS (1 szt.)
zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 21.10.2015r. związanego z projektem pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy JaJunior.pl Magdalena Lewandowska poprzez dostosowanie oraz wprowadzenie na rynek Niemiec i USA innowacyjnego systemu DobreSzkolneJedzenie.pl (2 usługi: system stołówka i system sklepik)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1., informujemy, iż dokonano wyboru firmy:
EM TEAM SYLWIA GANOWICZ
Lodowej 19b/7
60-227 Poznań
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
Pliki do pobrania
1.
2.
3.
Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą - misja gospodarcza do USA i Niemiec - zakup materiałów promocyjnych
Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą - misja gospodarcza do USA w okresie od 01.05.2016 do 31.05.2016 oraz od 01.06.2016 do 30.06.2016
Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą - misja gospodarcza do NIEMIEC w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016 oraz od 01.04.2016 do 30.04.2016
21.10.2015
Data publikacji
Informacja o wyborze oferty
29.10.2015
W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zadania:
1. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą - misja gospodarcza do USA i Niemiec - zakup materiałów promocyjnych
2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą - misja gospodarcza do USA w okresie od 01.05.2016 do 31.05.2016 oraz od 01.06.2016 do 30.06.2016
3. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą - misja gospodarcza do NIEMIEC w okresie od 01.03.2016 do 31.03.2016 oraz od 01.04.2016 do 30.04.2016
zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 21.10.2015r. związanego z projektem pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy JaJunior.pl Magdalena Lewandowska poprzez dostosowanie oraz wprowadzenie na rynek Niemiec i USA innowacyjnego systemu DobreSzkolneJedzenie.pl (2 usługi: system stołówka i system sklepik)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1., informujemy, iż dokonano wyboru firmy:
KARGAR SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy WIERZBIĘCICE 44A/43B w POZNANIU

Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl