JaJunior.pl Magdalena Lewandowska realizuje projekt pn.

„Rozszerzenie działalności eksportowej firmy JaJunior.pl Magdalena Lewandowska poprzez dostosowanie oraz wprowadzenie na rynek Niemiec i USA innowacyjnego systemu DobreSzkolneJedzenie.pl (2 usługi: system stołówka i system sklepik)”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1.

Cele i planowane efekty projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy JaJunior.pl Magdalena Lewandowska poprzez wprowadzenie dwóch nowych usług na rynek niemiecki oraz amerykański – systemu dobreszkolnejedzenie.pl (2 usługi: system stołówki i system sklepiku). Projekt wpisuje się w politykę eksportową firmy, planującej z sukcesem rozszerzyć swoje produkty na rynki Niemiec i USA, a także jest odpowiedzią na potrzeby odbiorców na wspomnianych rynkach docelowych.
Planowane do eksportu usługi (system stołówki i system sklepiku) są odpowiedzią na problemy współczesnych placówek szkolnych związanych z kompleksowym zarządzaniem i organizacją funkcjonowania stołówek i sklepików szkolnych.
Usługa dobreszkolnejedzenie.pl to system, który będzie miał na celu:
- usprawnienie wydawania oraz rozliczania opłat
- usprawnienie procesu wydawania posiłków
- minimalizację strat podmiotu
- zwiększenie efektywności środków przeznaczanych na wyżywienie dziecka poprzez rodziców
- zwiększenie bezpieczeństwa żywieniowego uczniów
Planowane przedsięwzięcie w sposób pozytywny wpływać będzie na realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Niniejszy projekt w sposób bezpośrednio wpłynie na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa, a tym samym wpłynie na zwiększenie innowacyjności regionu.

Planowane efekty:
- firma JaJunior.pl Magdalena Lewandowska stanie się przedsiębiorstwem aktywnym na rynkach międzynarodowych
- zostaną zawarte kontrakty handlowe zagraniczne podpisane przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji -20 szt.
- przychody ze sprzedaży produktów na eksport -realizowanie zaplanowanych działań w ramach wdrażania planu rozwoju eksportu przyczyni się do uzyskania przychodów z eksportu
- nastąpi wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 2 etaty

Wartość projektu : 1 008 998,52 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 697 275,40 PLN

Projekt realizowany w okresie 07.10.2015 – 30.06.2016. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać
od Magdaleny Lewandowskiej, email: biuro@jajunior.pl

>>ZAPYTANIA OFERTOWE<<

Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl