Mobilność

Jedną z głównych zalet programu dla przedszkoli JaJunior jest jego mobilność. Cecha ta bowiem oznacza, że rodzice przedszkolaka mogą być zawsze blisko swojego dziecka i przedszkola do którego uczęszcza.

Mobilność systemu jest możliwa dzięki specjalnej, innowacyjnej aplikacji na smartfony. Aplikacja ta umożliwia rodzicom stały kontakt z przedszkolem bez konieczności posiadania dostępu do komputera.

Wystarczy posiadać smartfon z zainstalowaną aplikacją, aby mieć dostęp do wszystkich aktualności, informacji, przypomnień i wydarzeń z życia przedszkola.

Mobilność systemu JaJunior to pakiet zalet bardzo ważnych dla każdego rodzica, który pragnie czuwać nad swoim dzieckiem i być zawsze w pobliżu. Ponadto mobilny system stanowi wsparcie dla pracy przedszkola, albowiem zdecydowanie poprawia funkcjonowanie komunikacji pomiędzy rodzicami a placówką.

Do najważniejszych zalet mobilnego systemu JaJunior należy przede wszystkim zaliczyć takie jego funkcje jak:

- dostęp do newsów,
- wewnętrzna poczta umożliwiająca przedszkolom wysyłanie ważnych informacji, powiadomień i przypomnień do zainteresowanych osób,
- dostęp do kalendarza wydarzeń,
- dostęp do dziennika obecności,
- dostęp do informacji o płatnościach i zaległościach w opłatach,
- dostęp do galerii zdjęć.

Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl