Automatyczne rozliczanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu

Kwestie finansowe dotyczące placówki przedszkolnej są bardzo ważnym tematem zarówno dla rodziców, jak i samego przedszkola. Rodzicom bowiem zależy na łatwym i szybkim dostępie do informacji o opłatach, natomiast przedszkola chcą aby opłaty były naliczane możliwie sprawnie i aby były systematycznie regulowane. Obu stronom zależy aby opłaty były właściwie i przejrzyście naliczane. Dla rozwiązania powyższych kwestii JaJunior proponuje skorzystanie z Automatycznego Systemu Naliczania Opłat.

System ten jest dostępny w ramach programu JaJunior a jego głównym zadaniem jest automatyczne rozliczanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu, zajęć dodatkowych oraz kosztów wyżywienia.

Wiadomo, że przedszkola są zróżnicowane pod względem rodzaju i wysokości opłat, ilości płatnych zajęć dodatkowych, rodzaju uwzględnianych ulg, wysokości opłat żywieniowych, itp.
Niezależnie jednak od tego, za co dane przedszkole nalicza opłaty, wszystkie informacje na ten temat mogą się znaleźć w jednym miejscu – w Automatycznym Systemie Naliczania JaJunior.

Naliczanie opłat za pośrednictwem JaJunior jest proste i przyjemne, a do tego szybkie i precyzyjne, o czym świadczy szeroka oferta ustawień, która obejmuje m.in.:

- naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu co do minuty lub w zaokrągleniu do pełnych godzin,
- naliczanie opłat za spóźnienia i odbieranie dzieci po ustalonym czasie,
- uwzględnianie zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka w przedszkolu,
- naliczanie opłat za odbyte zajęcia dodatkowe, w formie opłaty miesięcznej lub opłaty godzinowej,
- naliczanie opłat żywieniowych z uwzględnieniem ich odliczania w przypadku nieobecności,
- uwzględnianie ulg np. w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza więcej dzieci z tej samej rodziny
- uwzględnianie dopłat przyznawanych przez gminę, miasto lub pomoc społeczną
- uwzględnianie opłat za czas pobytu deklarowanego

Automatyczny System Naliczania JaJunior oferuje znacznie więcej niż wymienione wyżej elementy, a pełen zakres możliwości jest dostępny w panelu przedszkola.

Działanie systemu naliczania jest bardzo proste, albowiem wystarczy przyprowadzając przedszkolaka do przedszkola, przyłożyć specjalną kartę do terminala i zrobić to ponownie odbierając dziecko.

Terminal, do którego przykładamy kartę, przesyła zebrane dane na serwer i rejestruje je w zestawieniach, które następnie są widoczne nie tylko dla pracowników przedszkola, ale również dla rodziców, którzy zalogują się do panelu przedszkola, lub skorzystają ze swoich aplikacji na smartfonach.

Jak widać, Automatyczny System Naliczania JaJunior to olbrzymi zbiór korzyści dla przedszkola i rodziców, ułatwiający pracę placówki, regulowanie należności i kontrole nad całym systemem odpłatności.

Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl Certyfikat Jakości KidZone dla JaJunior.pl